top of page

Voor het behoud van een gezonde grasmat (Green Deal 2020) is het noodzakelijk optimaal te beregenen - dus naar de behoefte van de grasmat - of beter - naar de behoefte van de specifieke (gewenste) grassen. Indien beregening niet optimaal plaatsvindt dan heeft dit grote consequenties voor de samenstelling, vitaliteit, kwaliteit en meerjarige kwaliteitsontwikkeling van de grasmat.

 

Het goed afstellen van de beregening is dan ook noodzakelijk : meten = weten! Naast een goed (optimaal) werkend beregeningssysteem blijft het noodzakelijk de grasmat handmatig te beregenen om droogteplekken te voorkomen én om de grasmat uniform te laten drogen tussen de beregeningsgiften in. Ook met betrekking tot schimmel activiteit van bijvoorbeeld winterfusarium en dollarspot is de bladnattijd een belangrijk aandachtspunt bij het beheer.

Voor het deskundig en onafhankelijk beoordelen van de huidige beregening (waterkwaliteit en -uniformiteit) kan NiB ScanPro u van het nodige advies voorzien.

Lawn Sprinkler Abstract
nat gras
bottom of page