top of page

de 'disease triangle' 

 

Conducive enviroment : door schimmelaantastingen kan de kwaliteit van de grasmat snel teruglopen. Belangrijkste schimmelaantastingen zijn voornamelijk dollarspot, winterfusarium, take all patch disease, Anthrachnose. Om schade aan de grasmat te voorkomen zal de cultuurtechnische onderhoudstoestand van grasmat en bodem in de eerste plaats optimaal moeten zijn. Zie daarvoor ook het kwaliteitshandboek hier op de website voor meer algemene richtlijnen.

 

Het weer is uiteraard een belangrijke 'trigger' voor ongewenste schimmelactiviteit ! Om schimmelactiviteit te managen gelden vrij algemeen de richtlijnen die worden beschouwd als 'Best Management Practices' :

  • Dauw vegen (bladnattijd verkorten !)

  • Evenwichtig bemesten (N)

  • Bodem op veldcapaciteit houden

  • Beregenen - niet in de avond

  • Grasmat droog houden

  • Greens rollen

  • Juiste grassoorten gebruiken

  • Proactief handelen : bij de eerste signalen !

Host : grassoorten zijn in verschillende mate vatbaar voor specifieke schimmelaantastingen. Rekening houden met verschillende soorten, rassen en grasmengsels geeft meer diversiteit en ook risicospreiding. Het beheer zal afgestemd moeten zijn op het creëren van optimale groeiomstandigheden voor de plant.

Pathogeen: de ziekteverwekker zal in veel gevallen wel al aanwezig zijn. Het beheer zal gericht moeten zijn op een goed evenwichtig bodemleven zodat ziekteverwekkers minder kans krijgen.

Plant_Disease_Triangle.jpg
dew removal trial 020.JPG
P9040496.JPG
bottom of page