top of page

NiB ScanPro heeft de technische informatie aangeleverd voor het handboek 'Kwaliteit golfbanen' (update 2018) en gebruikt het handboek bij het uitvoeren van nulmetingen en periodieke controlemetingen om de actuele kwaliteit en de meerjarige kwaliteitsontwikkeling van de golfbaan nauwkeurig te kunnen volgen.

De rapportages geven direct een helder beeld van eventuele knelpunten bij het beheer en zijn standaard voorzien van advies voor duurzaam en chemievrij beheer (Green Deal 2020)

De werkwijze is volgens de PDCA cyclus (Plan Do Check Act) - met heldere (SMART) doelstellingen (Specific Measurable Attainable Realistic Timed).

PDCA.jpg
Kwaliteitshandboek_Golfbanen_compleet_ D
i-depot Benelux registratie - intellectueel eigendom NiB ScanPro
bottom of page